Historiek  -  Passiespel Mariekerke

Het Passiespel “Kristus Aan De Schelde” van Bert Peleman werd in Mariekerke voor de eerste keer opgevoerd op 28 maart 1971. Aan boord van het onthaalschip “De Meivis” doet Bert Peleman in de schoot van de gelijknamige en pas opgerichte Cultuurkring het voorstel zijn passiespel op te voeren in Mariekerke. Het toenmalige gemeentebestuur van het op dat ogenblik nog zelfstandige Mariekerke, had met de aanleg van een kleine kaai aan de kerkberm vlakbij de Schelde een uitzonderlijk decor gecreëerd. Of er belangstelling voor zou zijn bleef evenwel een open vraag. De overtuiging van de auteur, samen met het enthousiasme van deze nieuwe groep, deden vlug elk scepticisme verdwijnen. Bij het succes van de eerste opvoeringen (1971) werd er besloten het Passiespel een traditie te geven.

Het volgende jaar reeds groeide de belangstelling. Vanaf dan tot in 1990 zouden de opvoeringen om de drie jaar plaats vinden, vanaf 1990 werd dat om de vijf jaar. Het spel werd ook steeds meer uitgebreid. In 1971 ging het enkel om “het laatste avondmaal”, de duivelsscène en de kruisgang. In 1972 werd de olijfhofscène toegevoegd en in 1975 “het proces en de veroordeling”.

Passiespel 2010

Samen met regisseur Guido Van Doorslaer schreef Bert Peleman in 1984 nog de “verloochening door Petrus”. In de daarop volgende jaren vervolledigde Guido Van Doorslaer het spel nog met een proloog (1990) waarin hij het basisidee van Jan Hammenecker “hier is dat allemaal gebeurd voor mij” in de verf zet. Verder voegde hij er nog de bergrede, een grondige herwerking van de veroordeling (1990), de graflegging en de slotscène (2000) en de bekoring van Judas (2005) aan toe.

Van bij de 2e opvoering reeds kwam er ook bezoek uit het buitenland: Tegelen (NL) , Oberammergau, Wallersheim, Auersmacher(D), Erl (Ö), Loudeac, Ménilmontant (F) en vele anderen. In ons land was vooral de verbroedering met het Henegouwse Ligny belangrijk omdat Ligny Mariekerke meenam in de schoot van Europassion, de groepering van de Europese Passiespelen. Uiteraard waren er ook de vrienden uit Oudenburg, Kelmis en Schönberg.

Nog waard te vermelden is dat Ast Fonteyne het regiedebuut van Guido Van Doorslaer begeleidde en dat deze voor de muziekkeuze werd bijgestaan door Fernand Van Durme en Jan Van Landeghem.

Passiespel 2015

Ook deze opvoering is weerom een uitdaging. De teksten worden nog maar eens aangepakt en aangepast aan ervaringen uit de vorige editie, en verjonging en aanpassing van acteurs en figuranten is noodzakelijk. Nieuwe mensen treden in de voetsporen van de pioniers die in 1970 de basis legden voor dit evenement, dat een eerbetoon is geworden aan de hele streek en haar geschiedenis waarin het geloof zijn sporen heeft geëtst.

Deze voorstelling is bijzonder omdat ze gemaakt en gespeeld wordt door tientallen dorpsbewoners of inwoners van dorpen in de buurt, jong en oud. Zij zijn al maanden in de weer met de voorbereidingen. Guido Van Doorslaer, die bij alle vorige edities regisseur was en auteur van de tekstuitbreidingen, paste ook nu de teksten aan op vraag van “De Meivis” en in samenspraak met Gunter Michiels, de nieuwe regisseur. Het Passiespel wordt sinds het begin van de jaren ’70 georganiseerd en lokte bij de vorige editie in 2010 maar liefst 5000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

Passiespel Mariekerke 2020

Volledig vernieuw Passiespel, nieuwe tekst, professionele regisseur en begeleiding en muziek speciaal voor dit klank- en lichtspel gecomponeerd dat zal live uitgevoerd worden.

Binnenkort meer hierover!

Wil je figureren of mee werken achter de schermen. Meer info hierBestel tickets

Kom ons vervoegen als muzikant in ons gelegenheids harmonieorkest. Meer info hier

Voor meer nieuws kan je steeds op onze facebookpagina terecht!. Passie 2.0 2.0